Tìm hiểu về dòng máy lạnh Cassette âm trần

Thảo luận trong 'Điện máy - Điện lạnh' bắt đầu bởi dailymaylanh, 11/5/19.

 1. dailymaylanh
  Offline

  dailymaylanh New Member

  Bài viết:
  704
  Đã được thích:
  1
  Máy l?nh âm tr?n – Cassette nên l?p cho nh?ng tru?ng h?p nào

  MÁY L?NH ÂM TR?N


  Máy l?nh là thi?t b? không th? thi?u trong các tòa nhà trung tâm thuong nghi?p, chung cu cao c?p, c?a hàng, trong m?i gia dình ngu?i Vi?t Nam. T? thi?t k? ban d?u v?i máy l?nh 2 c?c tiêu bi?u hi?n t?i máy l?nh du?c thi?t k? v?i m?u mã và ch?ng lo?i da d?ng nh?m dáp ?ng nhu c?u da d?ng c?a ngu?i s? d?ng song song dem l?i tính th?m m? cao cho khu v?c l?p d?t, m?t trong nh?ng c?i ti?n n?i tr?i ph?i nh?c d?n dòng máy l?nh âm tr?n.

  Xem >>> Máy l?nh âm tr?n LG


  Máy l?nh âm tr?n là dòng s?n ph?m du?c nghiên c?u, du?c các hãng c?i ti?n nh?m thu g?n kích t?c dàn l?nh c?a máy, giúp d? dàng l?p d?t âm tr?n noi v? trí l?p d?t nh? h?p, dòi h?i dòng máy l?nh c?c nh? g?n nh?m dáp ?ng du?c nhu c?u ti?n t?n di?n tích khe kh?t t? ch? d?u tu. Ði?m yêu thích c?a dòng máy l?nh âm tr?n là t? du?ng ?ng d?ng và d?n thân máy du?c l?p d?t âm trên tr?n, di?u này giúp hài hòa v?i các thi?t b? trên tr?n song song dem l?i c?m giác tr?i qua cho không gian l?p d?t.


  Ðây là dòng máy l?nh du?c ch? d?u tu uu thích s? d?ng vì tính th?m m? cao, v?i ki?u dáng d?p m?t và sang tr?ng. Phù h?p dùng trong các nhà hàng, khách s?n, tr?ng tâm thuong m?i, các công trình dòi h?i tính th?m m? cao dó là uu di?m khi?n dòng máy l?nh âm tr?n vì du?c tin dùng. Vi?c l?p d?t trên cao cùng v?i thi?t k? d?o gió sáng ý giúp hoi l?nh t?a d?u kh?p gian phòng, không gây ra tình tr?ng m?t s? khu v?c quá nóng ho?c quá l?nh khi s? d?ng máy l?nh l?p d?t trên tu?ng ho?c máy l?nh d?ng t? d?ng.

  [​IMG]

  Xem >>> http://maylanhgiasi.com/san-pham/may-lanh-am-tran-toshiba-rav-se561up/


  Máy l?nh âm tr?n du?c tin dùng khi c?n làm mát khu v?c r?ng l?n, v?i uu di?m công su?t da d?ng giúp ngu?i s? d? dàng ch?n l?c máy l?nh âm tr?n d? s?c làm mát cho khu v?c r?ng l?n, giúp hà ti?n du?c không gian l?p d?t và di?n nang tiêu th? du?c gi?m t?i da thay vì l?p d?t nhi?u máy l?nh trong m?t khu v?c. Hoi l?nh t?a ra t? máy l?nh âm tr?n s? du?c phân b? d?u hon t?o c?m giác d? ch?u cho khách hàng, song song v?i công su?t l?n máy l?nh âm tr?n d? dàng bù l?i hoi l?nh m?t di do hao phí trong không gian m? nhu s?nh dón khách c?a nhà hàng, khách s?n.


  M?t uu di?m c?a máy l?nh âm tr?n là d? ?n th?p không gây c?m giác khó ch?u cho ngu?i s? d?ng song song tính ?n d?nh cao giúp máy l?nh âm tr?n càng ngày càng là s? ch?n l?c hàng d?u trong tòa nhà, tr?ng tâm thuong m?i.


  Vì là máy l?nh âm l?p âm tr?n nên dòi h?i vi?c l?p d?p k? thu?t cao hon so v?i máy l?nh thu?ng ngày, do máy và du?ng ?ng d?ng d?t âm trên tr?n nên c?n rà k? càng khi dua máy vào ho?t d?ng lâu dài, vi?c thu?ng xuyên th?m tra, b?o trì máy l?nh giúp tránh du?c các tru?ng h?p gây rò r? nu?c lên tr?n nhu t?c du?ng ?ng nu?c ngung, h? các du?ng ?ng cách nhi?t.

  Xem >>> L?p máy l?nh cho nhà hàng ti?c cu?i

  MÁY giá l?nh S?

  Ð?a ch?: 89 Ðu?ng Vu?n Chu?i, Phu?ng 4 Qu?n 3 TPHCM

  Ði?n tho?i: (028) 39 29 00 55 - 0938 54 00 55

  Ho?c: (028) 39 29 00 77 - 0938 54 00 77

  Email: [email protected]
   
  #1

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn mua bán cho thuê nhà đất, bất động sản Việt Nam